Tietosuojaseloste

1. Yleistä

Satumaa Events Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa tietosuojaa ja yksityisyyttä. Tällä tietosuojaselosteella tiedotamme asiakkaillemme henkilötietojen käsittelyn käytäntöjämme ja tarjoamme heille mahdollisuuden ottaa yhteyttä heidän henkilö- ja yritystietojen keräämiseen, käyttämiseen ja poistoon liittyen.

Pidätämme oikeudet muuttaa tätä tietosuojaselostetta palveluidemme kehittämisen ja mahdollisten tietosuojalainsäädännön muutosten johdosta. Tämä tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 03.06.2023.

2. Rekisterinpitäjä

Satumaa Events Oy
Leppäkarinkuja 26, 21140 Rymättylä
Y-tunnus 3234380-9
tarinasta.todeksi[at]satumaaevents.fi
www.satumaaevents.fi

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Toimitusjohtaja Matti Rantanen
Leppäkarinkuja 26, 21140 Rymättylä
0400 322086
tarinasta.todeksi[at]satumaaevents.fi

4. Rekisterin nimi

Satumaa Events Oy:n asiakasrekisteri sekä potentiaalisten asiakkaiden rekisteri

5. Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitus ja rekisterin tietosisältö

Henkilötietoja käytetään:

  • Asiakassuhteiden hoitamiseen ja kehittämiseen
  • Asiakaspalveluun
  • Potentiaalisten asiakkaiden kontaktointiin
  • Viestintään ja markkinointiin
  • Palveluiden ja/tai tuotteiden toimittamiseen
  • Laskutukseen
 
Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:
 
  • Yrityksen nimi ja yhteystiedot (käynti- ja laskutusosoite, puhelinnumero ja www-osoite) sekä laskutukseen liittyvät tiedot
  • Yhteyshenkilön nimi, yhteystiedot (osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) sekä titteli tai asema organisaatiossa
 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot on saatu rekisterissä olevista yrityksistä tai yhteyshenkilöiltä, www-sivuilta ja muista julkisista tietolähteistä.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen käyttöoikeudet

Rekisterinpitäjä säilyttää rekisterin henkilötiedot luottamuksellisina ja ne on suojattu asiattomalta pääsyltä. Asiakastietoja sisältävien järjestelmien käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus ja tarve käsitellä asiakastietoja. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat mm. salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja (esim. kaksivaiheinen tunnistautuminen).

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Palvelua tuottaessaan rekisterinpitäjä voi voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa luovuttaa tietoja yhteistyökumppaneillemme, jotka on velvoitettu käsittelemään tietoja lain mukaan. Tarvittaessa rekisterinpitäjä voi luovuttaa muulle kuin rekisterin käyttäjäksi merkitylle asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot ja päinvastoin, mikäli palvelun tuottaminen sitä edellyttää. Rekisterissä olevia tietoja ei siirretä EU-/ETA-alueen ulkopuolelle ilman erillistä sopimusta.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsyä henkilötietoihinsa, pyytää korjausta virheellisiin ja puutteellisiin tietoihin, sekä pyytää tietojen poistamista. Yhteydenotot näitä pyyntöjä koskien kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa yksi mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

10. Evästeet verkkosivuilla

satumaaevents.fi -verkkosivusto käyttää evästeitä (englanniksi ”cookies”). Evästeiden käytön tarkoituksena on ensisijaisesti parantaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla ja parantaa, sekä analysoida sivuston toimivuutta ja sisältöä. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan myös hyödyntää viestinnän ja personoidun markkinoinnin kohdentamisessa. Käytämme sivustollamme Google Analyticsiä verkkosivuanalytiikan keräämistä, analysointia ja hyödyntämistä varten. Lue lisää Google Analyticsin tietojen käsittelystä klikkaamalla tästä.